Medyczny analizator składu masy ciała - Seca 515 mBCA
Medyczny analizator składu masy ciała - Seca 515 mBCA
Medyczny analizator składu masy ciała - Seca 515 mBCA
Medyczny analizator składu masy ciała - Seca 515 mBCA
Medyczny analizator składu masy ciała - Seca 515 mBCA
Medyczny analizator składu masy ciała - Seca 515 mBCA

Medyczny analizator składu masy ciała - Seca 515 mBCA

51 790,00 zł
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 51 790,00 zł
Dostawa: 1 do 2 dni roboczych
Analizator Składu Ciała SECA mBCA 515 z oprogramowaniem Seca analytics 115 to urządzenie medyczne pomocne w diagnozie otyłości, cukrzycy lub niedożywienia. Dzięki niemu precyzyjnie określisz masę tłuszczową, wodę pozakomórkową i wewnątrzkomórkową oraz masę mięśni szkieletowych. Seca mBCA 515 wykonuje pomiary pacjenta z medyczną precyzją. Analizuje ogólny stan zdrowia i odżywienia. 

 

Dlaczego Analizator mBCA SECA ?

Opis:

Medyczny analizator składu masy ciała Seca mBCA 515

Producent precyzyjnych systemów pomiarowych i najwyższej jakości wag medycznych SECA istnieje na rynku już od 1840 roku. Na dzień dzisiejszy SECA jest światowym liderem w tej dziedzinie. Wieloletnie badania naukowe (7 lat) i zaangażowanie firmy SECA doprowadziły do stworzenia niezwykłego urządzenia, jakim jest Medyczny Analizator Składu Ciała SECA mBCA 515. Obecnie jest to najbardziej zaawansowany technologicznie analizator dostępny na rynku. Jest używany na całym świecie wyłącznie przez profesjonalistów.

Walidacja wg Złotego Standardu = Najwyższa dokładność


Medyczny analizator Składu Ciała SECA mBCA 515 zapewnia najwyższą precyzję pomiaru dzięki walidacji wg Złotego Standardu. Złoty Standard oznacza stosowanie czterech różnych metod pomiaru, które służą do określania następujących składników ciała pacjenta:

Objętości - dzięki metodzie pletyzmografii (ADP Air- Displacement- Plethysmographie): ponieważ tkanka tłuszczowa jest lżejsza od beztłuszczowej, stosunek tych dwóch składników względem siebie może być określony na podstawie gęstości ludzkiego ciała. Po zważeniu pacjenta można określić jego ciężar, natomiast aby móc określić objętość metodą ADP, należy umieścić pacjenta w komorze powietrznej i sprawdzić ile powietrza wyparło ciało.
Masy miękkiej tkanki beztłuszczowej - za pomocą metody absorpcjometrii rentgenowskiej podwójnej energii (DEXA: Deal- Energy X-ray Absorptiometry): metoda DEXA Scanner stosowana jest w praktyce klinicznej do określenia mineralnej gęstości kości. Dodatkowo dostarcza informacje o składzie ciała. W tym celu zastosowane są różnej mocy promienie rentgenowskie, aby móc optycznie odróżnić na zdjęciu rentgenowskim masę kości, tkankę tłuszczową oraz miękką masę tkanki beztłuszczowej.
Całkowitej zawartości wody w organizmie - poprzez rozcieńczenia deuterowe (D2O: Deuterium- Dilution): przed rozpoczęciem badania, pacjent wypija rozpuszczony w wodzie D2O (0,3g na kg masy ciała). Po czterech godzinach, substancja jest równomiernie rozprowadzona w organizmie. Dzięki próbkom krwi, które zostały pobrane przed i po zastosowaniu D20 można stwierdzić gęstość deuteru we krwi, a więc również całkowitą zawartość wody w organizmie.
Wody pozakomórkowej - poprzez rozcieńczenie bromku sodu (NaBr: Natriumbromid- Dilution): pacjent otrzymuje 50mg NaBr (na kg masy ciała). Bromki są rozmieszczone w organizmie wyłącznie w wodzie pozakomórkowej, i nie przedostają się do wnętrza komórek. Podobnie jak w przypadku rozcieńczenia deuterowego zostaje pobrana próbka krwi, za pomocą której można określić gęstość bromków we krwi a więc ilość wody pozakomórkowej.

W przeciwieństwie do innych analizatorów składu ciała walidacja na analizatorze seca mBCA została przeprowadzona również na osobach o nieprawidłowym składzie ciała, co daje silne podstawy do wykonywania badań w szpitalach, klinikach i gabinetach lekarskich.19 częstotliwości pomiaru


Do tej pory nie było na rynku urządzenia wykonującego tak szeroką analizę składu ciała. Medyczny analizator składu masy ciała Seca mBCA 515 wykorzystuję prąd o 19 różnych częstotliwościach (1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000kHz) gwarantując dokładne wskazania rezystancji, reaktancji oraz kąta fazowego. Wyniki pomiaru przedstawiane są na panelu dotykowym analizatora, bądź generowane w raporcie oprogramowania Seca Analytics (w zestawie) w następujących modułach:

Ryzyko kardiometaboliczne: na podstawie wprowadzonych badań laboratoryjnych (cholesterol LDL, HDL, całkowity, trójglicerydy, glukoza na czczo, ciśnienie krwi, obwód talii) oprogramowanie szacuje ryzyko występowania zespołu metabolicznego oraz 10 letnie ryzyko jego występowania w procentach, uwzględniając wiek, płeć, czy badany jest palaczem i czy choruje na cukrzycę.
Rozwój/Wzrost: masa ciała, wzrost, BMI
Energia: masa tłuszczowa, całkowita energia zmagazynowana w organizmie, całkowite zużycie energii: TTE (Total Energy Expenditure), zużycie energii w spoczynku: REE (Resting Energy Expenditure)
Funkcja/Rehabilitacja: masa beztłuszczowa, masa tłuszczowa, ocena typu sylwetki na podstawie stosunku indeksu beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała (wykres BCC – Body Composition Chart), masa mięśni szkieletowych, segmentowa analiza masy mięśni szkieletowych
Płyn: Analiza wektorowa BIVA (wykres umożliwiający szczegółową ocenę nawodnienia i stanu odżywienia organizmu), Całkowita woda w organizmie: TBW (Total Body Water), woda pozakomórkowa (ECW), hydratacja (ECW/ICW)
Ryzyko zdrowotne: kąt fazowy (umożliwia ocenę zawartości żywych komórek w organizmie), hydratacja, analiza wektorowa (BIVA), wykres BCC, wisceralna tkanka tłuszczowa


Dane pierwotne impedancji: kąt fazowy, impedancja, rezystancja, reaktancja

Analiza impedancji bioelektrycznej metodą wektorową (BIVA), pozwoliła na otrzymanie graficznej ilustracji oporu elektrycznego ludzkiego ciała, w układzie współrzędnych, przedstawionych za pomocą tzw. elips tolerancji. Według nich, ocenić można np. stan równowagi gospodarki wodnej (obrzęki, odwodnienie) oraz masę komórkową, a co za tym idzie, dokładny stan zdrowia pacjenta i możliwość ustalenia odpowiedniego leczenia (np. włączenie leków diuretycznych, przy zwiększonym zatrzymywaniu wody pozakomórkowej i dalsze monitorowanie postępów za pomocą SECA mBCA). Analizator jest niezastąpiony w ocenie ryzyka kardiometabolicznego oraz w diagnostyce i terapii chorób związanych z zawartością tkanki tłuszczowej, takich jak: otyłość, patologiczne wychudzenie, chroniczny brak energii, jak również nadciśnienie i choroba niedokrwienna serca.

Istotnym parametrem jest również kąt fazowy- miara integralności błony komórkowej, pozwalająca na ocenę stanu komórki i ogólnej kondycji organizmu. Wartość kąta fazowego odnosi się do zawartości żywych komórek w ciele badanego. Dlatego też, parametr ten, może okazać się niezwykle przydatny, przy diagnozowaniu osób będących po ciężkich operacjach, złamaniach i kontuzjach, przebytych wyniszczających chorobach, takich jak m.in. choroby nowotworowe, anoreksja, kacheksja czy sarkopenia (gdzie z wiekiem, dochodzi do powolnej deterioracji tkanki beztłuszczowej, a w konsekwencji, nieodwracalnego osłabienia organizmu - osoby starsze). Bardzo niskie wartości kąta fazowego, mogą być informacją o złej kondycji zdrowotnej oraz niewystarczającym odżywieniu pacjenta.

Każdy szczegół ma znaczenie


Pochylenie górnej części ciała lub zmiana kąta ramion są czynnikami, które wpływają na wynik pomiaru BIA. Elektrody ręczne wbudowane w podporę pozwalają uniknąć błędów i zapewniają wysoką powtarzalność wyników, gdyż kąt między ramionami i ciałem pozostaje taki sam. Ponadto podpora ułatwia pacjentom procedurę pomiaru - przeprowadzana bywa często na osobach otyłych, starszych i niedołężnych, które nie są w stanie stać w bezruchu, bez dodatkowej pomocy.
Platforma z wagą o obciążeniu do 300kg jest duża i stabilna, wykonana ze szkła hartowanego. Posiada poziomicę i regulowane nóżki.
Analizator Seca mBCA jako jedyne urządzenie do przeliczeń wyników analizy składu ciała uwzględnia grupy etniczne (kaukaską, południowo i środkowoamerykańską, afroamerykańską i azjatycką).
Seca mBCA, to wyjątkowe, a zarazem proste w obsłudze urządzenie diagnostyczne, optymalnie dostosowane do warunków pracy w szpitalach i gabinetach lekarskich. Zostało stworzone i przetestowane przy współpracy z czołowymi instytutami medycznymi na świecie, takimi jak m.in.: Cristian- Albrechts- University w Kilonii, Szpital St. Luke’s Roosvelt’a w Nowym Jorku, Uniwersytet Medyczny Hamburg- Eppendorf w Hamburg.

Pięć istotnych zalet dla medycyny:

- pomiary z medyczną precyzją
- analiza ogólnego stanu zdrowia i odżywiania pacjenta
- krótkie badanie trwające zaledwie 17 sekund
- wczesne rozpoznanie oznak wielu chorób
- dokładniejsza obserwacja przebiegu terapii

Przypadki medyczne z wykorzystaniem medycznego analizatora składu ciała mBCA :

- Intensywna terapia - gospodarka wodna

- Kardiologia - niewydolność serca

- Medycyna sportowa - kontuzja i rehabilitacja

- Medycyna żywienia - niezdrowa utrata wagi

- Medycyna żywienia - zdrowe odchudzanie 

- Nefrologia - nieudana dializa 

- Nefrologia - pomiary przed i po dializie

- Nefrologia - poprawnie kontrolowana dializa

- Niedożywienie - profilaktyka w leczeniu

- Onkologia - profilaktyka w leczeniu

- Onkologia - radioterapia + chemioterapia

- Onkologia - wyniszczenie nowotworowe (kacheksja)

8 wbudowanych elektrod


Aby uzyskać wiarygodne wyniki pomiaru BIA, należy osobno zmierzyć nie tylko obie ręce, obie nogi oraz tułów, istotny jest również pomiar lewej i prawej strony ciała. Jest to możliwe jedynie poprzez medyczny analizator składu masy ciała SECA mBCA 515.

Ciekawostka: Urządzenia do pomiarów BCA z 4 elektrodami do pomiaru w pozycji leżącej potrafią zmierzyć tylko część ciała pacjenta, a uzyskana wartość zostaje powielona. Dlatego właśnie wynik składu ciała jest mniej dokładny, ponieważ np. u osób praworęcznych w prawej części ciała znajduje się więcej mięśni niż w lewej. Aby dokonać dokładnego pomiaru konieczne są cztery pary elektrod. Dla każdej kończyny potrzebne są dwie elektrody: jedna z nich doprowadza prąd, a przez drugą mierzony jest spadek napięcia.

Specyfikacja:

- Klasa legalizacji: III (3)
- Nośność: 300 kg
- Podziałka (g):50 g < 150 kg > 100 g
- Dokładność pomiaru: 50 g
- Wymiary:(szer.xwys.xgł.): 976 x 1251 x 828 mm
- Waga netto: 36 kg
- Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy 8,4", obrót o 360°
- Interfejs: seca 360° wireless ( technologia bezprzewodowa) USB 2.0, Ethernet
- Metoda pomiarowa:8-punktowa analiza impedancji bioelektrycznej
- Pomiar:1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1.000 kHz
- Segmenty pomiarowe:Prawe ramię, lewe ramię, prawa noga, lewa noga, prawa połowa ciała, lewa połowa ciała, tors
- Prąd pomiarowy:100 µA
- Czas pomiaru w trybie zwykłym:maks. 20 sekund
- Kompatybilność USB 360 wireless Seca 456, oprogramowanie Seca analytics 115, stadiometrem seca 274 lub seca 264
- Zgodność z CE 0109, 0123

- Funkcje: kalibracja, podświetlenie, resetowanie, sygnały dźwiękowe mogę być aktywowane, dowolne ustawienie punktu zerowego, TARA, ochrona przed przeciążeniem, SEND, interfejs bezprzewodowy, data i godzina na wyduku, HOLD, Auto-HOLD, Step-Off, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, przełączanie zakresów ważenia, BMI, auto-BMI, Wprowadzenie danych pacjenta, Pre-TARA

Referencje:

Brak recenzji

Może Ci się również spodobać

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ta strona wykorzystuje technologię ciasteczek między innymi do realizacji zamówień. Polityka prywatności
Opisy i informacje techniczne przedstawione na stronie nie stanowią reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art.55 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz.974).

UWAGA! Informujemy iż z dniem 8.09.2023 wejdzie w życie nowy Regulamin sklepu internetowego. Aktualna oraz nadchodząca wersja dostępna jest pod adresem Regulamin